LEVENSKRACHTIG

 

Heb je er wel eens bij stil gestaan hoe uniek je bent? Er is werkelijk niemand tussen de 7 miljard personen op aarde die hetzelfde is als jij. Niemand met jouw vingerafdruk, jouw neus, jouw handen, jouw herinneringen, jouw gedachten, jouw belevenissen. 

Denk je wel eens écht na over jezelf? Wie die ene persoon is op aarde die op niemand anders lijkt? Hoe je lijf werkt, je hoofd, je hart? Hoe je gevormd bent door je herinneringen, je belevenissen, door de mensen om je heen? Sta je er wel eens bij stil hoe magnifiek je lichaam in elkaar zit, hoe het “systeem” in jou er elke dag weer voor zorgt dat jij bestaat? Weet je eigenlijk wel hoe bijzonder je bent? Het is goed daar af en toe bij stil te staan. Het zorgt ervoor dat je op een positieve manier over jezelf nadenkt. Over wie jij bent. En over dát je er bent. En dat je daar optimaal gebruik van mag maken. Want je bent hier maar één keer!

Jij bent uniek

Jij bent jij. Jij kunt nooit iemand anders zijn. Jij bent uniek. En daar moet je heel blij mee zijn. Je bent precies goed zoals je bent. Wees trots op jezelf. Dat is echt van het grootste belang.  Iedereen heeft een vriend nodig. Zijn hele leven lang. En jouw vriend, dat kan jij het beste zelf zijn. Anders blijf je buiten jezelf zoeken naar geluk.

Houd van de persoon die je bent. Laat jezelf zoveel mogelijk zijn wie je bent. Je mag tot je recht komen. Maak gebruik van het feit dat je uniek bent. Het is zonde een ander te kopiëren. Waarin dan ook. Jouw eigenschappen zorgen ervoor dat je speciale talenten ontwikkeld hebt. Of dat nu creativiteit is, intelligentie, sierlijkheid, humor, snelheid, iedereen heeft talenten. Het is goed die van jou te ontdekken en te gebruiken. Alleen zo maak je optimaal gebruik van wie jij bent.

Veel mensen voelen zich niet goed genoeg

Heel veel mensen leven hun leven zonder écht te beseffen wie ze zijn. Ze volgen de patronen die hen zijn aangeleerd, en doen wat van hen verwacht wordt. Ze willen gewaardeerd worden, bij een groep horen, leuk gevonden worden. Dat komt omdat veel van hen is geleerd dat ze niet goed genoeg zijn, zoals ze zijn. Vroeger als kind, en nu door de marketing van grote bedrijven.  

Aanpassen leek veiliger

Onze persoonlijkheid wordt gevormd in de eerste zes jaar van ons leven. In die tijd leren we wie we moeten zijn en hoe we ons horen te gedragen. We krijgen patronen mee van onze opvoeders en moeten ons daaraan conformeren. Ergens in die tijd leren de meeste mensen dat het veilig is zich aan te passen. In de jaren die daarop volgen raken ze, door zich aan te passen aan hun omgeving en verwachtingen van anderen, steeds verder van zichzelf verwijderd. Het “ik” loopt schade op en trekt zich terug. Vanaf dat moment denken ze niet meer vanuit zichzelf, maar volgen ze de patronen die hen aangeboden werden. Omdat dat veilig is. 

Wees je eigen beste vriend

Gek genoeg voelt die veiligheid toch niet altijd goed. De meeste mensen verwachten meer liefde, meer waardering, meer aandacht. En die zullen ze nooit krijgen. Omdat de meeste mensen ook meer met zichzelf bezig zijn dan met een ander. Daarom is het belangrijk om je eigen beste vriend te zijn. Door je aan te passen aan anderen raak je alleen maar jezelf kwijt. Zoek uit wie jij bent. En wees die persoon. Zo goed als je kunt. Dan kun je niet anders dan van die persoon houden. En heb je de waardering van je omgeving veel minder hard nodig. 

Weet je niet zo goed wie je echt bent of durf je jezelf niet te zijn? Je bent niet de enige. Veel mensen worstelen met de vraag wie ze nou eigenlijk echt zijn. Ze worden oud in een leven van conformisme. Uit onderzoek blijkt dat mensen die op sterven liggen het vaakst spijt hebben van het feit dat ze de moed niet hadden om trouw te zijn aan zichzelf. Het klinkt misschien hard, maar laat het bij jou niet zo ver komen. Je bent origineel geboren. Sterf niet als een kopie. 

Zoek jezelf en de zin van jouw leven

Wat is de zin van jouw leven? Die vraag houdt op te bestaan als je jezelf gevonden hebt. Ga daarom op zelfonderzoek uit. Leer jezelf kennen. 

Laat jezelf niet in de steek door de mening van anderen over jou zwaarder te laten wegen dan je eigen mening. Zoek de oorzaak van hoe je je voelt niet langer buiten jezelf. Ga om met mensen die je groei ondersteunen en trek geen mensen meer aan die je in de steek laten. Laat je hart spreken, niet je hoofd. En ga naar binnen en voel wat er bij jou uit balans is. Als je leert in je hart te kijken voel je je eigen kracht. Het zal je leren wie je bent. Het zal je vullen met zelfvertrouwen en liefde voor jezelf. 

De weg naar de vrijheid

Jouw weg naar jezelf is de enige weg naar de vrijheid: jezelf kunnen en durven zijn. Als je jezelf bent, voel je dat. Je bent trots op wie je bent en durft jezelf ook te laten zien. En als je doet wat je het liefst doet, vergeet je alles om je heen. Alles valt op zijn plaats. Er ontstaat een vredig gevoel, diep binnenin je. Als je dat kunt ervaren in je leven, die diepe rust, dán ben je volledig jezelf.

Vind je dit artikel waardevol en inspirerend? Help dan mee dit te verspreiden door het te delen met anderen. Dat kan door de social media knoppen.  

 

Blijf op de hoogte

Gratis magazine

Gratis E-boek

Tweets