LEVENSKRACHTIG

Als je succesvol wilt zijn, moet je volgens de theorie van de gouden cirkel van Simon Sinek eerst duidelijk hebben "waarom" je de dingen doet die je doet. Het "wat" en "hoe" je ze doet, is daarbij van veel minder doorslaggevend belang. Kun je mensen duidelijk maken waarom je dingen doet, dan spreek je ze aan op hun emotie en zijn ze sneller geneigd je te volgen. 

Bevlogen mensen weten instinctief "waarom" ze doen wat ze doen. Hun leven wordt veeleer geleid vanuit hun limbisch systeem, dat deel van de hersenen dat de emoties aanstuurt en verantwoordelijk is voor ons gedrag en onze beslissingen. Deze mensen weten precies wat ze willen.

Bevlogen mensen zijn succesvol, omdat ze met hun gedrag het limbisch systeem (emoties) van anderen aanspreken. Ze zijn enthousiast, puur en authentiek en daardoor voelen anderen zich tot hen aangetrokken. Bevlogen mensen besturen daarmee onbewust het gedrag van anderen. Dat maakt hen succesvol.

Veel mensen houden zich bezig met "waarom" de dingen zijn zoals ze zijn. Hun nieuwsgierigheid komt echter vaak niet zozeer voort uit het limbisch systeem, maar uit de neocortex, dat deel van het brein dat betrokken is bij de hogere functies, zoals zintuiglijke waarneming, redeneren, abstract denken en taal. Deze mensen richten hun nieuwsgierigheid daarmee vaak op de buitenwereld. 

Heb je je draai nog niet gevonden? Misschien wordt het dan tijd om de "waarom" vraag wat minder op je omgeving te richten en wat meer op je innerlijk. Aandacht voor jezelf dus, door te switchen van neocortex naar limbisch systeem. 

Bevlogenheid, bezieling, je met hart en ziel storten in je passie, zorgt voor persoonlijke zingeving, het meest essentiële in een mensenleven. Misschien heeft Hans de Vries* gelijk en moet de mens zich echt wat meer gaan richten op het dierlijk, limbische systeem en het intellect wat minder serieus nemen. Zelfkennis is lonend. En uiteindelijk is persoonlijke zingeving het meest bevredigend. 

* Hans de Vries schreef het boek "Te veel mens, te weinig dier", waarin hij alledaagse leefadviezen geeft voor fijngevoelige mensen

Blijf op de hoogte

Gratis magazine

Gratis E-boek

Tweets